Автоматизираните поливни системи вече не са екстра или лукс

Автоматизирани поливни системи

Автоматизираните поливни системи вече не са екстра или лукс, а голяма необходимост. За тези, които държат тревните площи, храсти, цветни алеи и дръвчета да изглеждат безупречни – Фирма „ПАРК - Ц” предлага цялостни решения в областта на автоматизираните поливни подземни системи за вашите двор, градина, парк, бизнес и обществени зелени площи. При проектирането и изграждането се подчиняваме на високите стандарти за ефективност и качество. Използването на иновативни решения на водещите американски компании Hunter и Rain Bird, дългогодишни лидери в производство на продукти за автоматизирани поливни системи, гарантира професионалното изпълнение на нашите проекти.

Поливни системи за висококачествени зелени площи

За постигане на висококачествени зелени площи, независимо от климатичните условия на активния сезон е необходимо поливните системи да бъдат съобразени с редица фактори, определящи тяхното функционално предназначение. Съобразявайки се с морфологичната структура и дендрологичните изисквания на зелените площи, основната цел на поливната система е да осигури максимално плътно и равномерно напояване, като подсигурява точно определено количество вода в точно определено време от денонощието за всяка от групите растителност.

Доброто поддържане на зелените площи в градината на вилата или парка на хотела, носят гордост и радост за обитателите, допринасят за осигуряването на една приятна и спокойна атмосфера. Поради тези причини изгражданите от нас поливни системи нямат видими препятствия по терена, тъй като са подземни – само изскачащи , работят в удобно за вас време , изключително тихи , а изцяло автоматизирания процес на работа води до минимално време за поддръжка и обслужване.

Автоматизираните поливни системи водят до пестенето на водни ресурси

Освен изброените предимства на автоматизираните поливни системи трябва да добавим и пестенето на водни ресурси ( спестяването на вода може да достигне в някой случай до 60% ), което води до намаляване на ежемесечните разходи по поддръжка на зелените площи.

Добре проектирана и изпълнена автоматизираната поливна система ще доведе до отстраняването на познатите ни проблеми при ръчното поливане на зелените площи. Досадното ежедневно теглене и прибиране на маркучи и стърчащи пръскачки, неравномерното поливане водещо до изсъхване или загниване, появата на лишей и мъхове, не ползотворно хабене на вода. През горещите летни месеци е необходимо напояването да става през нощта и особено в ранните летни утрини , което води до големи затруднения за желаещите да имат прекрасна зеленина носеща радост и хармония. Автоматизираните поливни системи са изградени от:

  • самoизскачащи разпръсквачи, разположени под повърхността на терена, използващи се за тревни площи
  • маркучи за капково напояване на цветни алеи, жив плет, дръвчета и зеленчукови насаждения
  • тръбна система разположена под земята свързваща елементите на системата
  • електромагнитни винтили, разделящи системата на отделни кръгове
  • електронно управление , грижещо се поливния процес
  • сензори и датчици , даващи прецизна информация за различните условия

Според различните изисквания на зелените площи, релефа, големината на терена и др. поливната площ се разделят на функционални зони или кръгове.